De Leden Advies Raad is een orgaan binnen het NSPS dat advies uitbrengt aan het hoofdbestuur met betrekking tot het te voeren beleid. De LAR bestaat uit afgevaardigden van alle Shetlandpony fokverenigingen in Nederland en vergadert twee à drie keer per jaar.

De LAR afgevaardigende voor de Bommelerwaard is: Dhr. E. Termeer, Nieuwaal

Reserve afgevaardigde is:

Dhr. J.A.M. Deckers, Ammerzoden

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. de LAR, neemt u dan contact op met het secretariaat van de fokvereniging.

Klik hier voor verslagen van vorige LAR vergaderingen