Bestuur

R. Hackert      Voorzitter 
H. van Weelden    Vicevoorzitter 
A.G. den Hollander  Secretaris 
G. Dijkhof      Penningmeester             
A. van Loon 
G.J. van Mourik
M.R.A. Vos-Oomen